วิธีสมัครสมาชิก

 1. สมาชิก HealthDashboard คือผู้ที่ได้สมัครเข้าแค้มป์ฝึกอบรมการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตนเอง (RDBY) ของเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์แล้วเท่านั้น เนื่องจากคอนเซ็พท์ของ HealthDashboard คือเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ป่วยใช้ป้องกันพลิกผันโรคด้วยตนเองโดยมีแพทย์ประจำตัวและทีมงานเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยจึงต้องมาเข้าแค้มป์ RDBY เพื่อรับการตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพขั้นต้นโดยแพทย์ประจำตัวของท่านก่อน
 2. ในการสมัครเข้าแค้มป์ RDBY ผู้สมัครจะต้องแจ้งสอบถามที่นั่งว่างก่อน โดยทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้ คือ (1) ผ่านทางไลน์ @wellnesswecare (2) อีเมล chernkwan@wellnesswecare.com (3) โทรศัพท์ หมายเลย 0636394003
 3. เมื่อได้ที่นั่งแล้วจึงชำระค่าลงทะเบียนเข้าแค้มป์ RDBY ภายใน 24 ชั่วโมง โดยโอนค่าเข้าแค้มป์ RDBY จำนวน 25,000 บาท เข้าบัญชี ชื่อ บริษัทเมก้า วีแคร์ จำกัด ธนาคารกสิกร สาขาสมุทรปราการ เลขบัญชี 007-368-5478 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินไปทางใดทางหนึ่งในสามทางข้างต้น
 4. ในการเข้าแค้มป์ RDBY วันแรก ผู้สมัครจะได้พบแพทย์ประจำตัวของท่านเพื่อตรวจร่างกายและประเมินเรื่องการเจ็บป่วยและดัชนีสุขภาพต่างๆแล้วทางเวลเนสวีแคร์จะนำข้อมูลสุขภาพของท่านขึ้นเก็บไว้ใน Health Dashboard และให้ password ชั่วคราวแก่ท่านเพื่อให้เข้าใช้ Health Dashboard ได้ด้วยตนเองก่อนแล้วเปลี่ยนเป็น password ของท่านเองภายหลัง หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ Health Dashboard อยู่แล้วในฐานะคนทั่วไป เวลเนสวีแคร์ก็จะเปลี่ยนสิทธิของท่านจากสิทธิคนทั่วไปให้เป็นสิทธิสำหรับสมาชิกให้

สิทธิของสมาชิก RDBY ในการใช้ Health Dashboard

 1. เวลเนสวีแคร์จะเริ่มต้นให้ด้วยการนำข้อมูลสุขภาพทั้งหมดของท่านที่ได้จากการตรวจประเมินโดยแพทย์ขึ้นเก็บใน Health Dashboard ในวันที่ท่านมาเข้าแค้มป์ RDBY
 2. ท่านสามารถใช้ Health Dashboard เป็นที่เก็บข้อมูลผลแล็บ ภาพและวิดิโอ.ทางการแพทย์ ของท่านได้ต่อเนื่องตลอดไปตราบใดที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ยังเปิดบริการอยู่
 3. ท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลสุขภาพของท่านได้ทุกรายการ ยกเว้น Patient Summary ซึ่งต้องสรุปโดยแพทย์
 4. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท่านมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลดัชนีสุขภาพสำคัญเจ็ดตัวของท่าน คือ (1) น้ำหนัก (2) ความดัน (3) น้ำตาล (4) ไขมัน (5) จำนวนผักผลไม้ที่กินต่อวัน (6) เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ และ (7) การสูบบุหรี่
 5. แพทย์ประจำตัวของท่านหรือทีมงานผู้ช่วยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสุขภาพและวางแผนสุขภาพประจำปีให้ท่านปีละหนึ่งครั้ง
 6. ได้รับการช่วยวางแผนสุขภาพประจำปี โดยแพทย์ประจำตัวของท่านหรือทีมงาน
 7. หลังจบจากแค้มป์ RDBY แล้ว ท่านสามารติดต่อขอรับคำปรึกษาปัญหาจากแพทย์ประจำตัวของท่านหรือทีมงานผู้ช่วยแพทย์โดยเขียนคำถามผ่านมาทาง Dashboard คำถามของท่านจะได้รับการสนองตอบโดยผู้ช่วยแพทย์ที่เฝ้า Dashboard อยู่ ซึ่งจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านในกรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องแนะนำโดยแพทย์
 8. ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสรุปข้อมูลสุขภาพ (Patient Summary) ซึ่งเขียนโดยแพทย์ประจำตัวของท่าน ไปใช้เพื่อเวลาไปรับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลต่างๆได้ทุกเมื่อ

version 0.8.18